VoorleesExpress logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 16,345.57

1313 donateurs

VoorleesExpress

VoorleesExpress

Bij de VoorleesExpress worden kinderen met een taalachterstand gedurende twintig weken wekelijks thuis voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Door interactief voor te lezen prikkelen we de taalontwikkeling van kinderen, versterken we hun gevoel voor taal en vergroten we hun woordenschat. De voorlezers introduceren het voorleesritueel bij een gezin en geven de ouders handvatten om het voorlezen zelf voort te zetten na afloop van het project. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen ouders en scholen, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.

De VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties, bureau voor maatschappelijk innovatie. SodaProducties is in 2005 opgericht in de Utrechtse wijk Kanaleneiland door de zussen Anne en Marieke Heinsbroek.

 

Filmpje over de VoorleesExpress

 

Hoe word je een Super Voorlezer? 

 

Gezinnen en vrijwilligers

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2 - 8 jaar een taalachterstand hebben. Of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen.

Een voorlezer komt twintig weken bij een gezin thuis om samen met de ouders en kinderen de taalomgeving te verrijken. Een coördinator ondersteunt vijf voorlezers en gezinnen en vormt de schakel tussen de voorlezer en de lokale projectleider.

 

 

 

Website: http://www.voorleesexpress.nl/


Voltooide projecten van VoorleesExpress

Gelijkwaardige samenwerking ouders en onderwijsprofessionals - twee films ter promotie

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren in taal. We zoeken samen naar een aanpak die past bij de ouders en het kind.

Samen met partners als Schools Cool, IMC Weekendschool, Actief Ouderschap en Verteltassen willen wij in beeld brengen wat het voor ouders én onderwijsprofessionals oplevert om te investeren in een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Het kost tijd en vraagt een andere mindset van leerkrachten, maar levert ontzettend veel op. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich meer betrokken en kinderen gaan zichtbaar beter presteren op school.

We willen twee filmpjes maken waarbij we best practices in beeld brengen. We portretteren twee scholen waar leerkrachten, schoolleiding en ouders erin slagen om elkaar te versterken en te zorgen voor een goede stimulering van kinderen. Juist ook diegene die niet makkelijk meekomen. We laten zien op welke manier zij dit voor elkaar gekregen hebben en hoe projecten als de VoorleesExpress hierin kunnen ondersteunen. 

Kinderen zitten maar 35% van de tijd op school. De rest zijn ze thuis, spelen met vriendjes of doen aan sport. Leren doen ze op school, maar juist ook daarbuiten. Om kinderen optimale onderwijskansen te geven is het belangrijk dat ook thuis een stimulerend leerklimaat is, en dat ouders zich capabel voelen om hun kinderen te ondersteunen in bijvoorbeeld taal. We zien dat nog steeds veel te veel kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Deze achterstand halen ze gedurende hun schoolcarrière haast niet meer in. Daarom doen wij, de VoorleesExpress, er alles aan om ouders te coachen.

Lees meer Lees minder


Voorleesexpress: Ieder kind zijn eigen boekenplankje

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat gezinnen, waar kinderen een taalachterstand hebben, een half jaar lang wekelijks thuis bezocht worden door een vrijwiller en samen met ze aan de slag gaat met boeken en taal.

We zien dat er veel gezinnen zijn waar het niet vanzelfsprekend is om boeken te lezen. Boeken die wij namens de VoorleesExpress in het gezin introduceren verdwijnen vaak bovenin een kast of raken kwijt. Erg zonde. Zo worden kinderen niet uitgenodigd om te gaan lezen. Samen met partners rondom de actie 'Geef een (prenten)boek cadeau' gaan we onderzoeken hoe we gezinnen die van huis uit geen leescultuur hebben kunnen verleiden om een mooi plekje in huis te maken voor kinderboeken.
We schenken ze enkele mooie boeken en laten ze kennis maken met de bibliotheek.
Daarnaast willen we 100 gezinnen een boekenplankje geven dat ze op verschillende manieren zelf kunnen monteren en decoreren.
Doel is om 100 gezinnen blij te maken met een boekenplankje: dit krijgen ze kado en samen zoeken we naar een goede plek in huis en helpen we ze op weg met het vullen van het boekenplankje. 

We proberen uit of dit boekenplankje aansluit bij de behoefte van deze gezinnen en daadwerkelijk ook gebruikt wordt.
Dit project is een kleine pilot, maar bij succes kunnen we gemakkelijk opschalen. De boekenplankjes worden ontwikkeld door stichting 'Geef mij een prentenboek' en zijn gemaakt van Nederlands hout dat wordt gedoneerd door Staatsbosbeheer. We werken nauw samen met partners als uitgeverijen en bibliotheken. Het boekenplankje is een plek waar alle kinderboeken en magazines samen kunnen komen en wat kinderen en ouders uitnodigt om er lekker in te gaan lezen. 

Doel is dat we 100 gezinnen ondersteunen om boeken een vaste plek in huis te geven en meer leren over hoe de introductie van dit boekenplankje uitpakt. Bij succes is het doel: ieder kind een eigen boekenplankje thuis en gaan we nog veel meer boekenplankjes verspreiden. 

Kosten: 100 boekenplankjes a 5,- per stuk kostprijs
20 uur coördinatie en evaluatie 

Lees meer Lees minder