Shree Prarthana Mahila Samaj logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 131.86

15 donateurs

Shree Prarthana Mahila Samaj

Shree Prarthana Mahila Samaj is een Nepalese stichting, opgericht in 2002, die onderwijs verzorgt aan analfabete vrouwen. Nepal is een van de armste landen in Azië en analfabetisme is een groot probleem, vooral bij vrouwen. Meisjes worden geacht later het huishouden te verzorgen en gaan, vooral in arme gezinnen, meestal niet of nauwelijks naar school. Daardoor is ongeveer 50% van de Nepalese vrouwen analfabeet. Shree Prarthana spoort deze vrouwen op en biedt ze een basisopleiding lezen, schrijven (Engels en Nepalees) en rekenen. Hierna kunnen de vrouwen eventueel nog verder leren door bijvoorbeeld een cursus kleding maken te volgen. Zo krijgen de vrouwen een kans (beter) werk te vinden, financieel bij te dragen aan het huishouden en vooral meer zelfredzaamheid te verkrijgen! Om ook de armste vrouwen een kans te bieden is het schoolgeld minimaal en werken de leraren deels op vrijwillige basis. Shree Prarthana én de vrouwen kunnen daardoor altijd extra steun gebruiken!

Website: http://educatenepalesewomen.org