ICFON logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 40.55

5 donateurs

ICFON

Wie zijn we en wat doen we: Stichting ICFON (International Council for Friends Of Nepal) is een Nederlandse stichting geheel gerund door vrijwilligers met een bestuur van 6 leden. We werken samen met Nepalese partnerorganisaties om duurzame ontwikkeling te brengen in dorpjes in de bergen in Nepal. ICFON verleent structurele of eenmalige financiële steun aan diverse projecten op het gebied van dorpsontwikkeling, inkomensontwikkeling en onderwijs. Met de projecten beogen we de zelfredzaamheid van arme Nepalezen te vergroten. Hulp wordt altijd tijdelijk gegeven en is gericht op het op gang brengen van duurzame ontwikkeling. De projecten worden gefinancierd door donaties, schenkingen en (eenmalige) subsidies.

Doelstellingen: Het ondersteunen van initiatieven van Nepalezen die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van economisch behoevende Nepalezen, en het stimuleren van hun ontwikkeling door het verstrekken van advies en financiering. Een nevendoelstelling is het verstrekken van informatie over Nepal in Nederland.

We willen de Nepalese mensen op sociaal en financieel niveau helpen zichzelf te ontwikkelen zodat ze zelf voldoende inkomsten kunnen verkrijgen voor een menswaardig bestaan. 

Doelgroep: De projecten richten zich vooral op de allerarmsten, mensen van lage kasten en de vrouwen in de dorpen. 

Uniek: Bijzonder van ICFON is de ontzettend lage overhead: 92% van onze inkomsten wordt in Nepal besteed aan de projecten. 

Daarnaast kent ICFON geen winstoogmerk en politieke of religieuze bindingen.

Website: http://www.ifcon.nl