Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 285.38

65 donateurs

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie, die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. 

Missie van het IHBV

Het IHBV wil het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen.
Het IHBV wil op een bruisende en kleurrijke wijze hoogbegaafdheid positief op de kaart zetten, vooroordelen wegnemen en kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen, bewerken en verspreiden.

Organisatie van het IHBV

Het IHBV gaat bij het opzetten van activiteiten en projecten uit van de vragen en behoeften van hoogbegaafde volwassenen zelf. De organisatie wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers die in goede samenwerking met elkaar en met externe mensen helpen de missie van het IHBV te realiseren.

Visie van het IHBV op hoogbegaafdheid

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

M.B.G.M. Kooijman-van Thiel, 2008

Motivatie en achtergrond

Het IHBV meent dat veel hoogbegaafde volwassenen in de maatschappij hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende kunnen of mogen benutten. In het belang van de maatschappij zowel als voor het persoonlijk geluk van hoogbegaafde volwassenen zelf wil het IHBV hierin verandering brengen.

Contactgegevens

www.ihbv.nl

secretariaat@ihbv.nl

Website: http://www.ihbv.nl