Krajicek Foundation logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 40,902.62

3443 donateurs

Krajicek Foundation

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel

Het lijkt zo gewoon, maar buiten spelen en sporten is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Wist u dat er in Nederland 1,2 miljoen mensen zijn met financiële problemen en dat daardoor ruim 400.000 kinderen in armoede opgroeien? Vaak ontbreekt het aan een plek dicht bij huis waar zij onbezorgd buiten kunnen spelen en sporten. De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal veilig en sportief opgroeit. En daarom zijn wij ruim 20 jaar geleden met de Krajicek Foundation gestart.

Op 125 Krajicek Playgrounds kunnen ruim 5.000 kinderen in aandachtswijken iedere dag dicht bij huis en in een veilige omgeving onbezorgd buiten spelen en sporten. Dit doen zij onder de begeleiding en motivatie van onze Krajicek Scholarshippers. Jongeren uit de buurt die in ruil voor een studiebeurs ten minste 100 uur per studiejaar aan activiteiten op en rondom Playgrounds organiseren. Daarmee dragen we bij aan een sportieve basis voor kinderen en geven we jongeren de kans om zichzelf positief te ontwikkelen.

Positieve rolmodellen. Lokale helden.

De aanpak van de Krajicek Foundation is uniek. We leggen niet alleen multifunctionele sportvelden aan, maar zorgen ook voor intensieve begeleiding. Jongeren uit de buurt organiseren in ruil voor een studiebeurs ten minste 100 uur aan sport- en spelactiviteiten per studiejaar op hun Playground. Momenteel zijn er ruim 185 Krajicek Scholarshippers die een rolmodel voor kinderen uit hun buurt zijn. 185 jongeren die de kans krijgen om zichzelf positief te onwikkelen. Krajicek Playgrounds zijn een ontmoetingsplek in de buurt. Buurtbewoners leren elkaar (beter) kennen en zien dat kinderen en jongeren hun capaciteiten beter gaan benutten waardoor het leefklimaat in de wijk verbetert.

Helpt u mee?

De afgelopen jaren hebben we al veel mooie resultaten kunnen boeken: dagelijks sporten en spelen 5.000 kinderen op 125 Krajicek Playgrounds, hebben we al meer dan 1.600 studiebeurzen kunnen verstrekken en hebben we middels wetenschappelijk onderzoek kunnen aantonen dat onze aanpak werkt.

Toch is er nog genoeg te doen: we zijn al op 125 plekken actief, maar er zijn minstens nog zoveel plekken die gebaat zouden zijn bij onze aanpak. Daarom gaan we door. Helpt u ook mee om een sportieve basis voor kinderen te leggen en jongeren de kans te geven zichzelf positief te ontwikkelen?

Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Website: https://krajicek.nl/


Lopende projecten van Krajicek Foundation

Workshop Personal branding voor 200 jongeren uit aandachtswijken

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 10.000,00
In de omgeving van Utrecht

Jezelf op de juiste manier kunnen presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten.

 

De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien. In Nederlandse aandachtswijken leggen wij daarom multifunctionele sportvelden (Krajicek Playgrounds) aan zodat kinderen dicht bij huis in een veilige omgeving met elkaar kunnen buiten spelen en sporten.

Wat de Krajicek Foundation uniek maakt, is dat kinderen actief begeleid en gemotiveerd worden door jongeren uit de buurt. Krajicek Scholarshippers zijn jongeren die in ruil voor een studiebeurs per studiejaar ten minste 100 uur aan sport- en spelactiviteiten organiseren op en rondom hun eigen Krajicek Playground.

Naast een studiebeurs willen wij deze jongeren extra handvatten geven om zichzelf positief te

kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom diverse bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met uiteenlopende thema’s aan de slag zoals persoonlijk leiderschap, conflicthantering en sportbegeleiding.

Een belangrijk onderwerp is “personal branding”. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe presenteer ik mijzelf? En hoe profileer ik mijzelf online? Weten hoe je jezelf op de juiste manier kunt presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten. Met het bedrag kunnen wij een motivational speaker uitnodigen, workshops personal branding voor 200 Krajicek Scholarshippers organiseren en hen voorzien van een handig naslagwerk met tips & tricks.

 

Doelstelling

Ons project is geslaagd als 200 Krajicek Scholarshippers de skills hebben om zichzelf on- en offline positief te presenteren.

 

Locatie

De workshop wordt georganiseerd op een centrale locatie in Nederland in de omgeving van Utrecht.

Lees meer Lees minderVoltooide projecten van Krajicek Foundation

Krajicek Scholarship

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 1.750,00
Nederland

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Lees meer Lees minder


Krajicek Scholarship voor 5 jongeren

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 8.750,00
Nederland

Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in aandachtswijken onder begeleiding veilig kunnen sporten op de Krajicek Playgrounds.

Helpt u mee?

Anno 2017 is de maatschappelijke relevantie van het werk van de Krajicek Foundation nog steeds groot.
1 op de 8 kinderen groeit in Nederland op in armoede, 12% van alle kinderen leeft in een gezin waar onvoldoende geld is voor sport en 3% van de kinderen in aandachtswijken beweegt voldoende.

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Op dit moment zijn er over het hele land verspreid 117 actieve Krajicek Playgrounds waar dagelijks meer dan 4.250 kinderen onder begeleiding van 180 Krajicek Scholarshippers samen sporten. Maar er zijn nog minstens net zo veel jongeren die we ook de kans willen geven Krajicek Scholarshipper te worden.
Voor € 8750,- kunnen we 5 jongeren uit een aandachtswijk die kans geven.


Helpt u mee?

Lees meer Lees minder