Stichting Syndroom van de Lach logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 18,747.30

1512 donateurs

Stichting Syndroom van de Lach

Stichting Syndroom van de Lach heeft tot doel het mogelijk maken van dolfijnondersteunde therapie voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. 

Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ondergaan vaak vele therapieën en behandelingen. De ontwikkeling gaat doorgaans langzaam. Dit vraagt zowel van het kind als de rest van het gezin veel geduld en doorzettingsvermogen. Een kleine ontwikkeling kan een enorme verbetering betekenen in het welzijn van het kind en van het gezin. 

De therapie op maat duurt 10 dagen, waarbij dagelijks 2 uur therapie wordt gegeven. Ieder kind krijgt een speciaal voor zijn /haar behoefte (ontwikkeldoel) toegewezen gekwalificeerde therapeut en dolfijn, waarmee gedurende de gehele therapie wordt samengewerkt. Door ook de ouders, broers en zussen te betrekken, is het makkelijker om de positieve behaalde ontwikkelingen thuis voort te zetten. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat therapie in combinatie met dolfijnen ertoe leidt dat kinderen vorderingen maken in hun ontwikkeling en tot 4 keer sneller leren. Ook blijkt dat de interactie met dolfijnen sterke prikkels oplevert op het gebied van sensorische integratie zoals zien, horen, voelen, proeven en ruiken en juist dat is zo belangrijk voor verbetering. Dolfijnondersteunde therapie het Curaçao Dolphin Therapy Center (CDTC) op Curaçao laat goede resultaten zien, mede door hun professionaliteit en brede aanpak. Zij bieden een multidisciplinaire behandelingsmethode, waarbij een team van hoog gekwalificeerde therapeuten nauw samenwerkt met speciaal voor de therapie geselecteerde en getrainde dolfijnen. Het team bestaat onder meer uit psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, gedragstherapeuten, ergotherapeuten, sociaal pedagogen en gezinscoaches.

De ANBI erkende stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en beoogt niet het maken van winst. Een plaats op de wachtlijst geeft de “wachtlijst- ouders” de verplichting tot een actieve deelname aan de stichting middels acties, fondsenwerving (donaties en sponsoring) en helpen bij evenementen. De stichting faciliteert op haar beurt daar waar mogelijk. Dit creëert verbondenheid tussen de stichting en de wachtlijst- ouders en een hoge mate van betrokkenheid. 

 

Website: http://www.syndroomvandelach.nl/


Voltooide projecten van Stichting Syndroom van de Lach

Kleine stappen, groot verschil voor Christiaan

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil. Giraf therapie biedt een 5 daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil . Wij maken graag de therapie mogelijk voor Christiaan. 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking. Aan de buitenkant is niet te zien dat Christiaan beperkingen heeft. Toen Christiaan 1,5 was, werd duidelijk wat hij mankeert: Absence epilepsie, ontwikkeling achterstand en autisme. En dat is niet makkelijk.

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen. In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek.
Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben. Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect.

Er hoeven geen specifieke kosten gemaakt te worden om dit project te laten slagen. Slechts de kosten voor de therapie maken een stap vooruit in de ontwikkeling mogelijk. De therapie vindt plaats in een vakantiepark in Nederland. 
Dit mooie project is gelukt als Christiaan de Giraf therapie kan gaan volgen.

Lees meer Lees minder


Maak het positieve verschil voor Suus !

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland


Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil. Giraf therapie biedt een 5 daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil . Wij maken graag de therapie mogelijk voor Suus 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking.
Suus is meervoudig complex gehandicapt en heeft de ontwikkeling van een kindje van 3-4 maanden. Helaas bezeert zij zichzelf ook, is ze vaak hele nachten wakker en kampt zij met epilepsie. Er zijn dus heel veel dingen die Suus niet kan, maar lachen kan ze als de beste.

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen. In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek.
Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben. Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect. 

Doelstelling: Dit mooie project is gelukt als Suus de Giraf therapie kan gaan volgen. 

Lees meer Lees minder


Syndroom van de lach: Help Jules ontwikkelen door te lezen en te leren !

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Help Jules ontwikkelen door te lezen en te leren ! 

Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil.
Giraf therapie biedt een 5-daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil. 
Wij willen de therapie graag mogelijk maken voor Jules. 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking.
Jules heeft het Syndroom van Down en dat betekent dat zijn ontwikkeling langzamer gaat en dat het onzeker is wat hij kan gaan leren. Met veel dagelijkse dingen heeft hij moeite. 

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen.

In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek. 

Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben.
Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect. 

De ouders van Jules hopen dat hij beter leert communiceren en hij meer gebruik gaat maken van spreektaal. Dan kan hij beter contact maken met andere kinderen en volwassenen.
Ook hopen zij dat Jules een beter lichaamsbesef krijgt, waardoor hij makkelijker en sneller kan bewegen.
Wie weet kan hij dan zelfs leren fietsen! 

Er hoeven geen specifieke kosten gemaakt te worden om dit project te laten slagen. Slechts de kosten voor de therapie maken een stap vooruit in de ontwikkeling mogelijk. 

Lees meer Lees minder