Stichting Syndroom van de Lach logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 18,224.29

1478 donateurs

Stichting Syndroom van de Lach

Stichting Syndroom van de Lach heeft tot doel het mogelijk maken van dolfijnondersteunde therapie voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. 

Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ondergaan vaak vele therapieën en behandelingen. De ontwikkeling gaat doorgaans langzaam. Dit vraagt zowel van het kind als de rest van het gezin veel geduld en doorzettingsvermogen. Een kleine ontwikkeling kan een enorme verbetering betekenen in het welzijn van het kind en van het gezin. 

De therapie op maat duurt 10 dagen, waarbij dagelijks 2 uur therapie wordt gegeven. Ieder kind krijgt een speciaal voor zijn /haar behoefte (ontwikkeldoel) toegewezen gekwalificeerde therapeut en dolfijn, waarmee gedurende de gehele therapie wordt samengewerkt. Door ook de ouders, broers en zussen te betrekken, is het makkelijker om de positieve behaalde ontwikkelingen thuis voort te zetten. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat therapie in combinatie met dolfijnen ertoe leidt dat kinderen vorderingen maken in hun ontwikkeling en tot 4 keer sneller leren. Ook blijkt dat de interactie met dolfijnen sterke prikkels oplevert op het gebied van sensorische integratie zoals zien, horen, voelen, proeven en ruiken en juist dat is zo belangrijk voor verbetering. Dolfijnondersteunde therapie het Curaçao Dolphin Therapy Center (CDTC) op Curaçao laat goede resultaten zien, mede door hun professionaliteit en brede aanpak. Zij bieden een multidisciplinaire behandelingsmethode, waarbij een team van hoog gekwalificeerde therapeuten nauw samenwerkt met speciaal voor de therapie geselecteerde en getrainde dolfijnen. Het team bestaat onder meer uit psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, gedragstherapeuten, ergotherapeuten, sociaal pedagogen en gezinscoaches.

De ANBI erkende stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en beoogt niet het maken van winst. Een plaats op de wachtlijst geeft de “wachtlijst- ouders” de verplichting tot een actieve deelname aan de stichting middels acties, fondsenwerving (donaties en sponsoring) en helpen bij evenementen. De stichting faciliteert op haar beurt daar waar mogelijk. Dit creëert verbondenheid tussen de stichting en de wachtlijst- ouders en een hoge mate van betrokkenheid. 

 

Website: http://www.syndroomvandelach.nl/