Stichting ASK Ghana logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 218.57

3 donateurs

Stichting ASK Ghana

Doel

Stichting Aandacht voor Speciale Kinderen Ghana is in 2007 opgericht met als doel het ondersteunen van het Special Attention Project (SAP) in Accra. Het Special Attention Project is in februari 2008 van start gegaan. SAP richt zich op kinderen tot 15 jaar, die vanwege specifieke leermoeilijkheden de school niet hebben kunnen afmaken en, doordat er ook thuis vaak problemen zijn, op straat zijn terecht gekomen. In de reguliere straatkinderenprogramma’s hebben deze kinderen eveneens moeite om mee te komen.

Het Special Attention Project

Bij SAP worden de kinderen individueel begeleid door deels universitair opgeleide leerkrachten. Daarnaast worden programma’s ontwikkeld die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Waar mogelijk wordt contact gelegd en onderhouden met de familie. Advocacy activiteiten hebben inmiddels veel bekendheid opgeleverd voor het project. Door het geven van trainingen aan docenten van particuliere- en overheidsscholen heeft SAP het onderwerp in Ghana op de kaart gezet. De vraag naar trainingen groeit. Vertegenwoordigers van SAP nemen deel aan verschillende overlegvormen binnen de onderwijswereld. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een trainingscentrum vanuit SAP.

 

Website: http://www.askghana.nl/ghana/