Oudezijds 100

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 0.00

Oudezijds 100

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.

Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden.

De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

De donaties zullen gebruikt worden voor gastenkamers. 
Om beter aan te sluiten bij wat onze hulpvragers aan huisvesting nodig hebben, worden de gastenkamers vernieuwd. Een kamer waar een gast zich thuis voelt, is van groot belang terwijl samengewerkt wordt aan een antwoord op zijn of haar hulpvraag.

Website: http://www.oudezijds100.nl