Biblionef logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1,573.57

322 donateurs

Biblionef

Leesplezier voor kansarme kinderen wereldwijd!

Onze Missie

Biblionef stelt nieuwe kinderboeken en jeugdliteratuur beschikbaar in landen en gebieden waar kinderen om economische of andere redenen niet of nauwelijks toegang hebben tot boeken. Boeken vormen een onontbeerlijke bron ter verruiming van kennis en zijn samen met voedsel, onderdak en medische voorzieningen middelen die bijdragen tot ontwikkeling.

Biblionef wil graag een bijdrage leveren aan alfabetisering door het geven van leesplezier.

Onze Visie

Kinderen die toegang hebben tot boeken hebben veel voor op leeftijdsgenoten die dat ontberen. Naast leren lezen ontwikkelen ze vaardigheden die hen in staat stellen later volledig deel te nemen aan alles wat de wereld te bieden heeft.

 

Over Biblionef

Stichting Biblionef Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandig opererende organisaties die grotendeels door vrijwilligers gerund wordt. Biblionef heeft behalve in Nederland, vertegenwoordigingen in Zuid-Afrika, Suriname, België en Frankrijk, Ghana, Aruba, Bonaire en Curaçao. Door lokale vertegenwoordiging, kunnen wij beter inspelen op de lokale behoefte.

Biblionef doneert wereldwijd nieuwe kinderboeken aan arme organisaties in ontwikkelingslanden en zet (kleine) kinderbibliotheken op in scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Alfabetisering en kennis zijn belangrijk in de strijd tegen armoede.

Door het beschikbaar stellen van kinderboeken en het verzorgen van leesbevorderingsprogramma’s, draagt Biblionef bij aan de ontwikkeling van komende generaties. De donaties via YouBeDo gaan naar boekprogramma’s in een groot aantal landen en gebieden waar de vraag naar goede boeken en hulp bij leesbevordering groot is.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Biblionef Nederland

Website: http://www.biblionef.nl