Armoedefonds

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 36.36

5 donateurs

Armoedefonds

Stichting armoedefonds helpt lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland. Lokale organisaties kunnen de best passende hulp bieden.

De ontvangen donaties worden ingezet om lokale organisaties in Nederland te ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze organisaties helpen mensen, die leven in armoede, met onder andere: voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten, maar bijvoorbeeld ook hulp bij de administratie of directe noodhulp.

Website: https://www.armoedefonds.nl