Boekhouden & Accounting

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Paperback | Nederlands | 2018  

Aan het opstellen van de jaarrekening zijn tal van regels verbonden, en die zijn niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. Dit handboek maakt deze...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Deze checklist helpt u efficiënt vast te stellen of een jaarrekening 2017 voldoet aan de vereisten van NL GAAP. De lijst volgt de gebruikelijke opbouw...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Over het boekIn het verleden stond het onderwerp informatietechnologie, of kortweg IT, niet helemaal bovenaan de agenda van de raad van commissarissen....  Meer

Artikel 5 | Margreeth Kloppenburg
Paperback | Nederlands | 2017  

'De registeraccountant onthoudt zich van al hetgeen schadelijk is voor de eer van de stand der registeraccountants', zo luidde ooit artikel 5 van de Gedrags...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Periodeafsluiting | Henk Fuchs
Paperback | Nederlands | 2017  

Kostprijscalculatie | Henk Fuchs
Paperback | Nederlands | 2017  

Paperback | Nederlands | 2017  

Paperback | Nederlands | 2017  

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming....  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag is een nauwkeurige bezigheid. De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Deze uitgave bevat de Europese gecoördineerde versie van alle IFRS- standaarden en interpretaties op 1 juni 2017. Het is deze Europese versie die moet...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Bestuurlijke Informatie verzorging, processen biedt een heldere uitleg van waardekringloopprocessen; de doorstroom van waarden, zoals geld, goederen en...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Boekhouden geboekstaafd 1 is uiterst geschikt als voorbereiding voor verschillende boekhoud- en ERP-pakketten. Dit vlot geschreven studieboek bevat veel...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Boekhouden geboekstaafd 1 is uiterst geschikt als voorbereiding voor verschillende boekhoud- en ERP-pakketten. Dit vlot geschreven studieboek bevat veel...  Meer

Jaarrekeningmemo 2017 | S. Visser
Paperback | Nederlands | 2017  

Binnen de publicaties over de jaarrekening neemt het Jaarrekeningmemo door haar opzet een aparte plaats in. De kern van het memo wordt gevormd door de...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Boekhouden geboekstaafd 1 is uiterst geschikt als toegankelijke kennismaking met het vakgebied. Dit vlot geschreven studieboek bevat veel illustratieve...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Dit uitwerkingenboek vormt samen met hetbijbehorende opgavenboek, het theorieboeken de digitale leeromgeving de studiemethode'MBA Kostencalculatie met...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Het vak MBA Bedrijfsadministratie behandelt alle relevante aspecten van de bedrijfsadministratie,zoals het vastleggen van in- en verkopen, deboekingen...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Dit opgavenboek vormt samen met het bijbehorendeuitwerkingenboek, het theorieboek en de digitaleleeromgeving de studiemethode 'MBA Financieringmet resultaat'....  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Dit uitwerkingenboek vormt samen met hetbijbehorende opgavenboek, het theorieboek ende digitale leeromgeving de studiemethode 'MBAFinanciering met resultaat'....  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine