Recht algemeen

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Paperback | Nederlands | 2020  

Hoe past de civiele rechter het Burgerlijk Wetboek toe? Hoe vrij is hij in de toepassing van de wettelijk vastgelegde privaatrechtelijke normen? Deze titel...  Meer

Handboek Consumentenrecht | E.H. Hondius
Paperback | Nederlands | 2020  

Consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied; een rechtsgebied met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Iedereen...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene...  Meer

Justice in time | Simon Deryckere
Paperback | Nederlands | 2020  

Waarom duren gerechtelijke procedures bij ons vaak zo lang? Daarvoor zijn vele redenen, maar geen enkele goede. Wie de kwaal goed wil bestrijden, stelt...  Meer

Insiders of outsiders? | Georg Frerks
Paperback | Nederlands | 2020  

Waar van oudsher mediation gezien werd als de bemiddeling van een onafhankelijke, door beide partijen geaccepteerde, deskundige outsider– externe mediation...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

Marketing Kernstof opgaven sluit aan bij het boek Marketing Kernstof. In deze nieuwe editie zijn geactualiseerde cases, nieuwe meerkeuzevragen en een nieuw...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is.  Meer

Advocatenmemo 2020 | E.H. de Jonge
Paperback | Nederlands | 2020  

Dit handzame en praktische naslagwerk is ideaal om mee te nemen naar een bespreking of zitting. De omvangrijke hoeveelheid regelgeving vanuit de overheid...  Meer

VNW Socialezekerheidsrecht 2020 | I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas
Paperback | Nederlands | 2020  

VNW Socialezekerheidsrecht 2020 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein...  Meer

Uitleg van de Grondwet | Ernst Hirsch Ballin
Paperback | Nederlands | 2020  

Deze studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch enartikelsgewijs grondwetscommentaar dat sinds vijf jaren als webcommentaarop www.nederlandrechtsstaat.nl...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving voor de praktijkuitoefening en praktijkvoering door advocaten opgenomen, te weten:...  Meer

De advocatuur als onderneming | Willem Hengeveld
Paperback | Nederlands | 2020  

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen...  Meer

De Omgevingswet | Jan van de Broek
Paperback | Nederlands | 2020  

In 2021 is het zover en treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De wet gaat over de fysieke leefomgeving...  Meer

De zorgverzekering | Jan Ekelmans
Paperback | Nederlands | 2020  

De zorgverzekering en de Wet langdurige zorg een oerwoud van lastig te vinden regels en gebruiken? Een onderwerp dat iedereen aan het hart gaat, goed voor...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

Deze tekstenpocket beoogt een naslagwerk te zijn voor de teksten van de drie wetten die vanaf 1 januari 2020 de gedwongen zorg regelen, te weten de Wet...  Meer

Paperback | Nederlands | 2020  

In het wetenschappelijk debat over het vermogensrecht wordt al heel lang weinig aandacht besteed aan de normatieve grondslagen van het privaatrecht. Privaatrecht...  Meer

Paperback | Nederlands | 2019  

Een kennismaking met de wereld van het vreemdelingenrecht. De kernzaken van het vreemdelingenrecht worden in toegankelijke taal uitgelegd. Ook wordt gebruikgemaakt...  Meer

Codex private veiligheid | Jan Cappelle
Paperback | Nederlands | 2019  

Dit is de enige codex die alle relevante regelgeving bundelt voor de private veiligheidssector. De codex bevat niet alleen alle gecoördineerde wetgeving...  Meer

Paperback | Frans | 2019  

Le Codex sécurité privée est un ouvrage de référence unique. C’est actuellement le seul codex en mesure de fournir au secteur de la sécurité privée...  Meer

Paperback | Nederlands | 2019  

In deze publicatie proberen de auteurs zo veel mogelijk vragen op te werpendie van belang kunnen zijn bij een eventueel denkproces over verzelfstandiging.Deze...  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine