Staats- en bestuursrecht

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Gemeentewet | J.H. Mensen
Paperback | Nederlands | 2019  

Dit deel Gemeentewet is de tweede druk van de Lexplicatiedelen 3.28a en 3.28b betreffende de Gemeentewet en bijbehorende en aanverwante regelgeving. Deze...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De Wettenbundel Staats- en bestuursrecht bevat een op het onderwijs afgestemde selectie van wet- en regelgeving. De inhoud komt overeen met deel A van...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels...  Meer

Gebruik ruimte | R. Sillevis Smitt
Paperback | Nederlands | 2018  

De gebruiksruimte is de ruimte, die juridisch verdeeld kan worden, voor het veroorzaken van effecten op de fysieke leefomgeving. Het beleidsmatig inzetten...  Meer

Werkboek algemeen bestuursrecht | O.A.P. van der Roest
Paperback | Nederlands | 2018  

Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Bent u ontwerper, creatief ondernemer of student binnen de culturele sector? Dan zult u vroeg of laat te maken krijgen met een juridisch vraagstuk. Het...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Dit boek beschrijft de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid en is primair geschreven voor het onderwijs. Het is als naslagwerk...  Meer

Algemene regels in het bestuursrecht | Willemien den Ouden
Paperback | Nederlands | 2018  

De VAR-reeks is de publicatiereeks van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht. Deze publicaties bestaan uit preadviezen over actuele bestuursrechtelijke...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De VAR-reeks is de publicatiereeks van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht. Deze publicaties bestaan uit preadviezen over actuele bestuursrechtelijke...  Meer

Bestuursrechtelijke criminologie | Benny van der Vorm
Paperback | Nederlands | 2018  

Van oudsher bestaat er een relatie tussen criminologie en strafrecht. De verhouding tussen criminologie en bestuursrecht is echter nauwelijks verkend....  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Dit artikelsgewijs commentaar op de Landsverordening administratieve rechtspraak van Aruba (Lar AUA) vormt een praktische en actuele leidraad voor al diegenen...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De Jonge VAR-reeks is een publicatiereeks voor en door jongere VAR-leden. De publicaties behandelen actuele bestuursrechtelijke thema's waar enkele jonge...  Meer

Jaarboek Regelingen Uitvaartwezen Editie 2018 | J.L. van Deventer-Klootwijk
Paperback | Nederlands | 2018  

Deze Compact-uitgave handelt over de Wet op de lijkbezorging en aanverwante onderwerpen. Het boek is bestemd voor diegenen die in de dagelijkse praktijk...  Meer

Ruimtelijk bestuursrecht 2018/1 | J.W. van Zundert
Paperback | Nederlands | 2018  

Bij het samenstellen van de Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2018-1 is uw dagelijkse werkproces het uitgangspunt geweest. U vindt in deze uitgave...  Meer

Overheid en godsdienst | Sophie van Bijsterveld
Paperback | Nederlands | 2018  

Welke ruimte moet er zijn voor controversiële uitingen over het geloof? Hoe ver gaat de loyaliteit die godsdiensten aan de staat verschuldigd zijn? Onder...  Meer

State and Religion | Sophie van Bijsterveld
Paperback | Engels | 2018  

With a foreword by Ján Figel, Special Envoy for Promotion of Freedom of Religion or Belief outside the EU.What room should be granted to controversial...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Bent u raadslid? En wilt u een stevigere positie innemen als volksvertegenwoordiger en toezichthouder? Dan zult u de financiële spelregels grondig moeten...  Meer

Vreemdelingencirculaire 2000 Editie 2017-02 | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Paperback | Nederlands | 2018  

#Woest | Jasper Zuure
Paperback | Nederlands | 2018  

Verontwaardigde burgers kunnen soms de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of ie zelfs overschrijden. Denk aan inwoners die tijdens een...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Goed voorbereid de verkiezingen in? Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit zoals die gelden op...  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine