Privaatrecht

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Bouwrecht deel 5 (nieuwe opzet) | M.A. van Wijngaarden
Paperback | Nederlands | 2019  

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht....  Meer

Claimcode 2019 | A.H. van Delden
Paperback | Nederlands | 2019  

De Claimcode is een governance code voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot collectief schadeverhaal. De code beoogt degenen...  Meer

Paperback | Nederlands | 2019  

Houdt u zich bezig met het verzekeringsrecht? Deze bundel schetst een volledig beeld van dit complexe rechtsgebied. U vindt hierin een combinatie van wetenschappelijke...  Meer

Paperback | Nederlands | 2019  

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het personen- en familierecht in ruime zin,...  Meer

Paperback | Engels | 2019  

Dit onderzoek is uitgevoerd in een veranderende wereld. In Europa wordt klimaatverandering gezien als een urgent probleem dat snelle oplossingen behoeft....  Meer

Aansprakelijkheidsrecht | Kathleen Duerinckx
Paperback | Nederlands | 2018  

Bouwrechtjuristen | H.C.W.M. Moesker
Paperback | Nederlands | 2018  

Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten...  Meer

Circulair bouwen | C.W. Backes
Paperback | Nederlands | 2018  

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen...  Meer

Recht over tijd | M.A. Loth
Paperback | Nederlands | 2018  

Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden,...  Meer

Preadviezen 2018 | C.P.M. Cleiren
Paperback | Nederlands | 2018  

OmschrijvingDit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland.Doelgroep​Rechtswetenschappers,...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

In the Netherlands the building contract practice has a large variety of contract models and general terms & conditions. How should a client choose from...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Deze introductie tot het Burgerlijk procesrecht maakt je wegwijs in het gehele speelveld van dit dynamische rechtsgebied. Je beschikt hiermee over een...  Meer

Erfrecht | Onbekend
Paperback | Nederlands | 2018  

De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente literatuur...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Omgevingsrecht/PubliekrechtPubliekrecht is een ruim begrip. Het omvat een scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten...  Meer

VvERecht in ontwikkeling | R.F.H. Mertens
Paperback | Nederlands | 2018  

Paperback | Nederlands | 2018  

In titel 9 van boek 5 BW is de appartementenwet opgenomen. Deze wet bepaalt onder meer dat elke akte van splitsing een reglement moet inhouden, waartoe...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

In deze uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van commentaar. Dit commentaar is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van het werken...  Meer

Burgerlijk recht 2018/2019 | Hanneke Spath
Paperback | Nederlands | 2018  

Bevat het Burgerlijk Wetboekde Grondwet, Hoofdstuk 1het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering de Faillissementswethet Wetboek van Koophandel, Boek 1ende...  Meer

Aansprakelijkheidsrecht | Gerarda van Kooten
Paperback | Nederlands | 2018  

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct...  Meer

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht | C.J.J.C. van Nispen
Paperback | Nederlands | 2018  

Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het burgerlijk procesrecht in ruime...  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine