Privaatrecht

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Paperback | Nederlands | 2018  

Met dit boekje ontsluiten de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde 'vierde tranche'. Het stelt...  Meer

Personen- en familierecht | Bregje Boelens
Paperback | Nederlands | 2018  

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De internationale handel is voor de Nederlandse economie van eminent belang. Opvallend in dat perspectief is dat er relatief weinig Nederlandstalige naslagwerken...  Meer

Het inzagerecht | J.R. Sijmonsma
Paperback | Nederlands | 2018  

Het inzagerecht is een machtig wapen bij de bewijsvoering in civiele procedures. Deze uitgave zoomt in op dit rechtsgebied. Hoe ontstond het? Wat is de...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Dit compendium speelt handig in op de complexe rechtsgebieden door het personen-, familie- en erfrecht toegankelijk en compact te behandelen. De steeds...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

In dit proefschrift is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht...  Meer

Paperback | Engels | 2018  

The legal position of the terminal operator changes by the integration of the carriage of goods between the sea port and the hinterland into his service...  Meer

Hoofdlijnen in het huurrecht | A.M. Kloosterman
Paperback | Nederlands | 2017  

Dit boek geeft een actueel beeld van het huurrecht (aangevuld met opgaven en casusposities) en bevat per onderwerp een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.Deel...  Meer

Arbeidsprocesrecht | G.C. Boot
Paperback | Nederlands | 2017  

Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepassing van deze...  Meer

Burgerlijk Wetboek | Stephan Svacina
Paperback | Nederlands | 2017  

Eigendomsvoorbehoud | Emil Fridolin Verheul
Paperback | Nederlands | 2017  

Het eigendomsvoorbehoud is een essentiële schakel in het handelsverkeer. Het stelt bedrijven en personen in staat goederen te leveren zonder voor betaling...  Meer

Aanbestedingsrecht | M.A. van Wijngaarden
Paperback | Nederlands | 2017  

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.Deel...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht is - in aanvulling op de Hoofdstukken Vermogensrecht - een uitgave die u zeer goed de weg wijst op voornoemde...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

On May 19 1956, the CMR-Convention was signed, aiming at providing uniform rules for the contract of carriage of goods by road. The Convention proofed...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Bij de koop of verkoop van een huis komen er tal van juridische kwesties kijken. Waartoe zijn de verschillende partijen verplicht # en waartoe niet? Deze...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd....  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine