image of Gemeentefinanciën 2018

Gemeentefinanciën 2018

Door Jan Verhagen
Nederlands | Paperback | 2018  

1-2 werkdagen

€ 49,90

Samenvatting

Een compleet en actueel overzicht van de regelgeving op het brede terrein van de gemeentefinanciën is in deze tekstuitgave bijeengebracht. Het overzicht is beperkt tot de relevante regelgeving; formeel nog wel geldende maar in de praktijk uitgewerkte regelgeving is niet opgenomen omwille van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van deze tekstuitgave. Niet-relevante artikelen en bepalingen zijn evenmin opgenomen.

De tekstuitgave bestaat uit zes onderdelen. Het eerste deel bevat de bepalingen uit de Grondwet en organieke wetten (onder andere Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen). Deel twee bevat de relevante bepalingen uit de Wet Houdbare overheidsfinanciën. In het derde deel volgen de comptabiliteitsvoorschriften van het BBV en Iv3. Ook de beleidsindicatoren staan in deel 3. Het vierde deel behandelt de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, inclusief de bepalingen voor artikel 12. Het vijfde deel bevat de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht. In het zesde deel zijn de regels voor de treasury en het betalingsverkeer opgenomen.

Productspecificaties

Auteur(s)
Jan Verhagen
Redacteur(s)
Jan Verhagen
Taal
Nederlands
Categorie
NUR Code
782
Uitgavejaar
2018
Afmetingen
186x110x29 mm
Gewicht
395 gram
Druk
1
ISBN10
9462762600
ISBN13
9789462762602