Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Paperback | Nederlands | 2018  

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen werk & inkomen. Jaarlijks verschijnt...  Meer

Handboek Participatiewet | R.F. Kleinjan
Paperback | Nederlands | 2018  

Het Handboek Participatiewet editie Maart 2018, is het handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Editie augustus 2018). Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende...  Meer

Zakboek zorg 2018 | Stijn van Cleef
Paperback | Nederlands | 2018  

Het Zakboek Zorg 2018 beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet...  Meer

Boom Basics Arbeidsrecht | Jan Heinsius
Paperback | Nederlands | 2018  

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct...  Meer

Wet aanpak schijnconstructies | J. van Drongelen
Paperback | Nederlands | 2018  

Misbruik van de bereidheid van arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland,...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De Wettenpocket Arbeid & Beloning is een unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving die dagelijks bij het voeren van de personeels- en salarisadministratie...  Meer

Participatiewet 2018 | W.F.A. Eiselin
Paperback | Nederlands | 2018  

Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet wijzigt de huidige Ambtenarenwet ingrijpend. Op...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Werkt u als hulpverlener in de zorg? Dan zijn vragen over sociale zekerheid voor u aan de orde van de dag. Logischerwijs kunt u niet ieder detail van elke...  Meer

Handboek arbeidsprocesrecht | D.M.A. Bij de Vaate
Paperback | Nederlands | 2018  

In het arbeidsrecht wordt veelvuldig geprocedeerd. Kennis van het arbeidsprocesrecht is daarbij onontbeerlijk. Dat arbeidsprocesrecht is de laatste tijd...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Werkt u met de Participatiewet? Dan weet u dat het onthouden van ieder regeltje of voorschrift binnen deze wet een onmogelijke opgave is. Deze uitgave...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Op 23 februari 2006 is door de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) te Genève Maritiem Arbeidsverdrag (IAO-Verdrag nr. 186; Trb. 2007, 93) aangenomen....  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

De gemeente krijgt op het gebied van sociale zekerheid steeds meer taken. Het is voor gemeenteambtenaren dan ook belangrijk op de hoogte te blijven van...  Meer

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2018 | I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas
Paperback | Nederlands | 2018  

Deze uitgave biedt u een heldere, efficiënte rondleiding door het Nederlandse socialezekerheidsrecht. Met onder meer aandacht voor de Verzamelwet SZW...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met bijstandsgerechtigden. Het geeft een...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Bevat praktische, bondige informatie over alle regelingen en voorzieningen waarmee hulp en dienstverleners in hun dagelijks werk te maken krijgen. Over...  Meer

VNW Socialezekerheidsrecht 2018 | I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas
Paperback | Nederlands | 2018  

VNW Socialezekerheidsrecht 2018 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom bevat een op de rechtspraktijk van het intellectuele-eigendomsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving....  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine