Psychiatrie

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Paperback | Nederlands | 2018  

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg de meest recente kennis over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van ADHD bij volwassenen....  Meer

Een kwestie van tijd | Werner Peinen
Paperback | Nederlands | 2018  

Textbook of Psychiatry | M.W. Hengeveld
Paperback | Engels | 2018  

Ever since its publication, the Dutch textbook of psychiatry (Leerboek psychiatrie) edited by Hengeveld, van Balkom, van Heeringen and Sabbe has been used...  Meer

Zorg voor afstemming | Pim Peeters
Paperback | Nederlands | 2018  

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources. Zowel naastbetrokkenen,...  Meer

Een leeg kasteel | Laura Dijksman Hurt
Paperback | Nederlands | 2018  

Ga je op zoek naar wat borderline voor je betekent, dan vind je overal min of meer dezelfde informatie: een lijst met symptomen. Zo'n lijst geeft natuurlijk...  Meer

De essentie van psychotherapie | Moniek Thunnissen
Paperback | Nederlands | 2018  

De psychiatrie kan niet zonder de psychotherapie. Juist bij complexe problemen, zoals die in de psychiatrie veel voorkomen, zijn psychotherapeutische vaardigheden...  Meer

Paperback | Nederlands | 2018  

Het gelijktijdig of op elkaar volgend voorkomen van meerdere psychische stoornissen bij dezelfde persoon is eerder regel dan uitzondering. Deze comorbiditeit...  Meer

De medicijnjongen | Robert Broeils
Paperback | Nederlands | 2018  

Ik wilde gewoon zijn. Gewoon indiaantje spelen. Erbij horen, mogen zijn wie ik was, ik wilde leven, net als alle andere kinderen. Maar mijn moeder had...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Dit praktijkboek is voor (aankomende) professionals die herstelondersteunende zorg willen leveren.  Meer

Angst | Frits Boer
Paperback | Nederlands | 2017  

Iedereen kent angst. Een onplezierig gevoel dat je waarschuwt bij gevaar. Maar angst kan ook optreden zonder dat je snapt waar het vandaan komt. Soms zo...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

De hulpverlener is door zijn behandelrelatie en expertise de aangewezen persoon om een inschatting te maken van de wilsbekwaamheid van zijn patiënt ten...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) beschrijven vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naasten wat onder goed professioneel...  Meer

Alles en niets | Erik Thys
Paperback | Nederlands | 2017  

Een bipolaire stoornis - ook bekend als manisch-depressieve ziekte - is een ernstige aandoening waarbij iemands stemming soms heen en weer schommelt tussen...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Door zowel ontwikkelingen in de ggz als in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit boek beschrijft de ontwikkelingen...  Meer

Kompas ICD-10-CM | Jack Schaffer
Paperback | Nederlands | 2017  

Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Ieder mens heeft behoefte aan steun. Maar hoe organiseer je voldoende ondersteuning, ook op de langere termijn? Resourcegroepen zijn hierop een antwoord....  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Het doel van de Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz is het geven van aanbevelingen betreffende preventie, besluitvorming, uitvoering,...  Meer

Psychische kwetsbaarheid | Ivonne van der Padt
Paperback | Nederlands | 2017  

Maatschappelijke omstandigheden hebben grote invloed op het geestelijk welbevinden. Denk aan discriminatie of het verlies van werk of woning. De sociale...  Meer

Paperback | Nederlands | 2016  

De praktijk van de psychiatrie in de tweede lijn en in de PAAZ vormt de leidraad in dit boek. Het laat zien hoe anders en complexer die is. De auteur bespreekt...  Meer

De DSM-5 welbeschouwd | Theo Ingenhoven
Paperback | Nederlands | 2016  

De DSM-5 werd in 2013 gepresenteerd, maar niet zonder slag of stoot. Het categoriaal indelen en rubriceren van psychische stoornissen werd om uiteenlopende...  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine