Wij gebruiken cookies om het bezoek bij YouBeDo.com te verbeteren. Bezoek je onze websites, dan heb je de beste ervaring als je de cookies accepteert.

2022

Auteur: 
Taal: Nederlands
2022
€ 61,94
wij doneren € 3,98
Ebook niet beschikbaar

Tot 12% naar een goed doel dat jij kiest
Samenvatting
Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo- wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2022. De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan de ontwikkelingen uit de maatschappij. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan het schrappen van de nationaliteitsvereiste van uitgezonden diplomaten en het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de no-riskpolis en de loonkostensubsidie. In deze volledig herziene editie komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Sociaal Memo Ziekte <(>&<)> Zorg 2022 bevat alle relevante bepalingen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Alle informatie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. In deze uitgave komen de Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong) aan bod. Ook wordt het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekeringen uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst dit memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2022 weergegeven. De inhoud van deze uitgave is compleet herzien en geactualiseerd. In het bijzonder komen aan de orde: Samenloop loonkostensubsidie van gemeente met no-riskpolis ziekengeld Niet langer verstrekken van medische gegevens door UWV aan de werkgever Berekening hoogte Wajong-inkomensondersteuning/-uitkering bij loondispensatie Aanpassingen in de kring van verzekerden voor de werknemersverzekeringen per 1 juli 2022 Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket behoort van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 Aanpassing woonplaatsbeginsel in de JeugdwetMeldingsplicht nieuwe jeugdhulpaanbieders Vereenvoudiging aanbestedingsregels inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Alle reguliere aanpassingen in normbedragen en percentages per 1 januari 2022 en 1 juli 2022. Sociaal Memo Ziekte <(>&<)> Zorg 2022 is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de inkomensgevolgen van) zieken, arbeidsongeschikten, arbeidsbeperkten, Wajonger’s en jeugdigen met jeugdhulpverlening. Zowel bij de beleidsontwikkeling als de beleidsuitvoering.
Productspecificaties
TaalNederlands
BindwijzeEbook
Oorspronkelijke releasedatum09-08-2022
Aantal pagina’s3408851
Hoofd uitgeverijWolters Kluwer Nederland B.V.
Editie1
Gewicht0 g
Product breedte0 mm
Product hoogte0 mm
Product lengte0 mm
EAN9789013168945
NUR825 - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Reviews

Er zijn nog geen reviews voor dit boek. Schrijf jij de eerste?

Service & contact
Heb je ons nodig?
We helpen je graag! Bel ons op 024-3779966 of stuur een mailtje.
Wil je ons volgen?
Aanmelden nieuwsbrief
YouBeDo
Heb lief, doe goed
Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies
© 2007-2024 YouBeDo B.V.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten.