wij doneren €5.39

Ziekte & Zorg 2022

Door:

Dit memo beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Op de bekende memo- wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. Deze herziene uitgave bevat alle wijzigingen van het afgelopen jaar en is bijgewerkt tot 1 juli 2022. De sociale zekerheid in Nederland wordt permanent aangepast aan de ontwikkelingen uit de maatschappij. Zo ook op de gebieden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg. Denk aan het schrappen van de nationaliteitsvereiste van uitgezonden diplomaten en het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de no-riskpolis en de loonkostensubsidie. In deze volledig herziene editie komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2022 bevat alle relevante bepalingen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Alle informatie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en overzichtelijk per wet gegroepeerd op onderwerp. In deze uitgave komen de Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong) aan bod. Ook wordt het Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekerden werknemersverzekeringen uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst dit memo regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2022 weergegeven. De inhoud van deze uitgave is compleet herzien en geactualiseerd. In het bijzonder komen aan de orde: Samenloop loonkostensubsidie van gemeente met no-riskpolis ziekengeld Niet langer verstrekken van medische gegevens door UWV aan de werkgever Berekening hoogte Wajong-inkomensondersteuning/-uitkering bij loondispensatie Aanpassingen in de kring van verzekerden voor de werknemersverzekeringen per 1 juli 2022 Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket behoort van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 Aanpassing woonplaatsbeginsel in de JeugdwetMeldingsplicht nieuwe jeugdhulpaanbieders Vereenvoudiging aanbestedingsregels inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Alle reguliere aanpassingen in normbedragen en percentages per 1 januari 2022 en 1 juli 2022. Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2022 is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de inkomensgevolgen van) zieken, arbeidsongeschikten, arbeidsbeperkten, Wajonger’s en jeugdigen met jeugdhulpverlening. Zowel bij de beleidsontwikkeling als de beleidsuitvoering.
Nederlands | 9789013168938 | Paperback | 2022
€ 61,94

1-2 werkdagen
wij doneren: € 5,39

Productspecificaties

Auteur(s)
TaalNederlands
NUR Code825
Uitgavejaar2022
Afmetingen111 x 187 x 18 mm
Gewicht335 gram
Druk2022
ISBN9789013168938

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor dit boek. Schrijf jij de eerste?

Schrijf een review