VoorleesExpress

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 34.196,98

6258 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Jaarlijks bereiken we meer dan 5500 gezinnen door heel Nederland.

 

We zijn actief door het hele land en altijd op zoek naar vrijwilligers, zodat we nog meer gezinnen kunnen bereiken!


Lopende projecten van VoorleesExpress


Laat een prentenboek vertalen

Gedoneerd: € 1963.40

Doelbedrag: € 2000.00

Voor 2000 euro kan één prentenboek vertaald worden! In het voorjaar van 2020 ontwikkelde stichting VoorleesExpress, samen met uitgeverij Lemniscaat de website www.prentenboekeninalletalen.nl.

Op deze website kun je audiovertalingen beluisteren van prachtige prentenboeken. De audiovertalingen worden gemaakt door vrijwilligers. Op dit moment zijn er 8 titels beschikbaar in meer dan 50 talen en dialecten. Het enthousiasme onder leerkrachten, bibliotheken, logopedisten én ouders is groot!

Met behulp van de donatie via YouBeDo willen we nog meer prentenboeken gaan vertalen.

Over stichting VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zet zich in voor gelijke onderwijskansen van kinderen. Het is een programma waarbij vrijwilligers jonge kinderen met een taalachterstand extra ondersteuning bieden bij de taalontwikkeling.

Ongeveer 80% van de wereldbevolking is meertalig. In de grote steden in Nederland gebruikt ongeveer 50% van de kinderen dagelijks meer dan één taal. In andere gebieden van Nederland groeien kinderen meertalig op doordat ze een dialect meekrijgen en het Standaardnederlands.

Het is belangrijk dat een kind opgroeit in een taalrijke omgeving. Het maakt niet uit met welke talen dit is. Later kunnen kinderen, als ze een goede basis hebben, makkelijk een andere taal erbij leren. Kinderen die de moedertaal van huis uit goed meekrijgen, zijn heel goed in staat om dan later het Nederlands erbij te leren.

Van taalarm naar taalrijk

Het probleem is dat veel ouders niet beseffen dat zij hun kind in hun moedertaal een waardevolle taalstimulans mee kunnen geven, ook al is dat niet de taal van instructie op school. Daardoor groeien meertalige kinderen soms onnodig op in een taalarme omgeving.

Daarnaast kunnen kinderen die meertalig opgroeien, maar waarbij hun thuistaal niet erkend word in de maatschappij of op school, onzeker worden en het plezier in taal kwijtraken. Er is heel weinig meertalig aanbod waarmee ouders met hun kind op een leuke manier aan de slag kunnen met de taalontwikkeling.

Met name in minder bekende talen zijn haast geen kinderboeken en taalspelletjes te vinden. Doordat er zo weinig aanbod is in de thuistaal van veel kinderen, worden kinderen in die taal te weinig gestimuleerd op een ‘rijke’ manier en krijgen kind en ouders niet de bevestiging dat deze taal ‘er toe doet’.

Prentenboeken in alle talen

In het voorjaar van 2020 ontwikkelde stichting VoorleesExpress, samen met uitgeverij Lemniscaat de website www.prentenboekeninalletalen.nl. Hiermee willen we ouders en kinderen die een andere thuistaal dan het Nederlands hebben in staat stellen om samen in die thuistaal te genieten van mooie prentenboeken.

Dit doen we door kwalitatief goede Nederlandse prentenboeken te voorzien van audiovertalingen en deze gratis en zonder inlog aan te bieden op de website. Zo kun je met het boek op schoot genieten van iemand die het prentenboek voorleest in de taal die je wilt. Dit kan ook in het Nederlands.

Zo worden ouders gestimuleerd om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. En voelen ze erkenning voor die taal. Ook scholen beseffen nog te weinig dat de thuistaal een groot onderdeel is van iemands identiteit.

Door de thuistaal ruimte te geven en functioneel in te zetten op school voelt de leerling en zijn familie zich meer gezien en zal de leerling ervaren dat zijn of haar taal ook waardevol is. 

Daarom hebben we een gratis lespakket ontwikkeld voor basisschoolleerkrachten. Zodat er ook in de klas meer aandacht en waardering voor meertaligheid komt.


Voltooide projecten van VoorleesExpress


Gelijkwaardige samenwerking ouders en onderwijsprofessionals - twee films ter promotie

Gedoneerd: € 1585.82

Doelbedrag: € 1500.00

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren in taal. We zoeken samen naar een aanpak die past bij de ouders en het kind.

Samen met partners als Schools Cool, IMC Weekendschool, Actief Ouderschap en Verteltassen willen wij in beeld brengen wat het voor ouders én onderwijsprofessionals oplevert om te investeren in een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Het kost tijd en vraagt een andere mindset van leerkrachten, maar levert ontzettend veel op. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich meer betrokken en kinderen gaan zichtbaar beter presteren op school.

We willen twee filmpjes maken waarbij we best practices in beeld brengen. We portretteren twee scholen waar leerkrachten, schoolleiding en ouders erin slagen om elkaar te versterken en te zorgen voor een goede stimulering van kinderen. Juist ook diegene die niet makkelijk meekomen. We laten zien op welke manier zij dit voor elkaar gekregen hebben en hoe projecten als de VoorleesExpress hierin kunnen ondersteunen. 

Kinderen zitten maar 35% van de tijd op school. De rest zijn ze thuis, spelen met vriendjes of doen aan sport. Leren doen ze op school, maar juist ook daarbuiten. Om kinderen optimale onderwijskansen te geven is het belangrijk dat ook thuis een stimulerend leerklimaat is, en dat ouders zich capabel voelen om hun kinderen te ondersteunen in bijvoorbeeld taal. We zien dat nog steeds veel te veel kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Deze achterstand halen ze gedurende hun schoolcarrière haast niet meer in. Daarom doen wij, de VoorleesExpress, er alles aan om ouders te coachen.


Voorleesexpress: Ieder kind zijn eigen boekenplankje

Gedoneerd: € 1632.52

Doelbedrag: € 1500.00

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat gezinnen, waar kinderen een taalachterstand hebben, een half jaar lang wekelijks thuis bezocht worden door een vrijwiller en samen met ze aan de slag gaat met boeken en taal.

We zien dat er veel gezinnen zijn waar het niet vanzelfsprekend is om boeken te lezen. Boeken die wij namens de VoorleesExpress in het gezin introduceren verdwijnen vaak bovenin een kast of raken kwijt. Erg zonde. Zo worden kinderen niet uitgenodigd om te gaan lezen. Samen met partners rondom de actie 'Geef een (prenten)boek cadeau' gaan we onderzoeken hoe we gezinnen die van huis uit geen leescultuur hebben kunnen verleiden om een mooi plekje in huis te maken voor kinderboeken.
We schenken ze enkele mooie boeken en laten ze kennis maken met de bibliotheek.
Daarnaast willen we 100 gezinnen een boekenplankje geven dat ze op verschillende manieren zelf kunnen monteren en decoreren.
Doel is om 100 gezinnen blij te maken met een boekenplankje: dit krijgen ze kado en samen zoeken we naar een goede plek in huis en helpen we ze op weg met het vullen van het boekenplankje. 

We proberen uit of dit boekenplankje aansluit bij de behoefte van deze gezinnen en daadwerkelijk ook gebruikt wordt.
Dit project is een kleine pilot, maar bij succes kunnen we gemakkelijk opschalen. De boekenplankjes worden ontwikkeld door stichting 'Geef mij een prentenboek' en zijn gemaakt van Nederlands hout dat wordt gedoneerd door Staatsbosbeheer. We werken nauw samen met partners als uitgeverijen en bibliotheken. Het boekenplankje is een plek waar alle kinderboeken en magazines samen kunnen komen en wat kinderen en ouders uitnodigt om er lekker in te gaan lezen. 

Doel is dat we 100 gezinnen ondersteunen om boeken een vaste plek in huis te geven en meer leren over hoe de introductie van dit boekenplankje uitpakt. Bij succes is het doel: ieder kind een eigen boekenplankje thuis en gaan we nog veel meer boekenplankjes verspreiden. 

Kosten: 100 boekenplankjes a 5,- per stuk kostprijs
20 uur coördinatie en evaluatie 


Prentenboeken in alle talen

Gedoneerd: € 1038.84

Doelbedrag: € 1000.00

In het kader van de jaarlijkse actie Geef een prentenboek cadeau hebben in 2020 het prentenboek Woeste Willem, met de hulp van heel veel vrijwilligers, voorzien van audio vertalingen in een heleboel talen. Het idee: we willen ouders in staat stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren in hun thuistaal en kinderen laten voelen dat hun thuistaal de moeite waard is en erkend wordt. Na dit eerste prentenboek willen we meer prentenboeken gaan vertalen en toegankelijk maken via http://www.prentenboekeninalletalen.nl. Dit project zorgt ervoor dat we een nieuwe titel kunnen voorzien van audiovertalingen!


Extra taalspelletjes maken

Gedoneerd: € 1004.92

Doelbedrag: € 1000.00

Samen met ontwerper Jessicaas hebben we in 2019 een aantal leuke Do-It-Yourself taalspelletjes ontwikkeld. Taalspelletjes die je zelf kunt printen, kleuren, knippen, vouwen en plakken. We hebben nu zes spelletjes beschikbaar, drie voor 2-4 jaar en drie voor 4-8 jaar. Maar zou het niet heel leuk zijn om ons aanbod uit te breiden? Met dit budget willen we per leeftijdscategorie twee spelletjes toevoegen.


Prentenboeken in alle talen (vervolg)

Gedoneerd: € 5216.56

Doelbedrag: € 5000.00

We willen ouders in staat stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren in hun thuistaal en kinderen laten voelen dat hun thuistaal de moeite waard is en erkend wordt.

Met een donatie voegen we een bekend goed Nederlands prentenboek toe aan prentenboekeninalletalen.nl. Dit prentenboek voorzien we van minimaal 20 audiovertalingen. Zo kun je met het boek op schoot genieten van iemand die het prentenboek voorleest in de taal die je wilt. We stimuleren op deze manier ouders om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.