Laat een prentenboek vertalen

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 34.276,61

6285 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Voor 2000 euro kan één prentenboek vertaald worden! In het voorjaar van 2020 ontwikkelde stichting VoorleesExpress, samen met uitgeverij Lemniscaat de website www.prentenboekeninalletalen.nl.

Op deze website kun je audiovertalingen beluisteren van prachtige prentenboeken. De audiovertalingen worden gemaakt door vrijwilligers. Op dit moment zijn er 8 titels beschikbaar in meer dan 50 talen en dialecten. Het enthousiasme onder leerkrachten, bibliotheken, logopedisten én ouders is groot!

Met behulp van de donatie via YouBeDo willen we nog meer prentenboeken gaan vertalen.

Over stichting VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zet zich in voor gelijke onderwijskansen van kinderen. Het is een programma waarbij vrijwilligers jonge kinderen met een taalachterstand extra ondersteuning bieden bij de taalontwikkeling.

Ongeveer 80% van de wereldbevolking is meertalig. In de grote steden in Nederland gebruikt ongeveer 50% van de kinderen dagelijks meer dan één taal. In andere gebieden van Nederland groeien kinderen meertalig op doordat ze een dialect meekrijgen en het Standaardnederlands.

Het is belangrijk dat een kind opgroeit in een taalrijke omgeving. Het maakt niet uit met welke talen dit is. Later kunnen kinderen, als ze een goede basis hebben, makkelijk een andere taal erbij leren. Kinderen die de moedertaal van huis uit goed meekrijgen, zijn heel goed in staat om dan later het Nederlands erbij te leren.

Van taalarm naar taalrijk

Het probleem is dat veel ouders niet beseffen dat zij hun kind in hun moedertaal een waardevolle taalstimulans mee kunnen geven, ook al is dat niet de taal van instructie op school. Daardoor groeien meertalige kinderen soms onnodig op in een taalarme omgeving.

Daarnaast kunnen kinderen die meertalig opgroeien, maar waarbij hun thuistaal niet erkend word in de maatschappij of op school, onzeker worden en het plezier in taal kwijtraken. Er is heel weinig meertalig aanbod waarmee ouders met hun kind op een leuke manier aan de slag kunnen met de taalontwikkeling.

Met name in minder bekende talen zijn haast geen kinderboeken en taalspelletjes te vinden. Doordat er zo weinig aanbod is in de thuistaal van veel kinderen, worden kinderen in die taal te weinig gestimuleerd op een ‘rijke’ manier en krijgen kind en ouders niet de bevestiging dat deze taal ‘er toe doet’.

Prentenboeken in alle talen

In het voorjaar van 2020 ontwikkelde stichting VoorleesExpress, samen met uitgeverij Lemniscaat de website www.prentenboekeninalletalen.nl. Hiermee willen we ouders en kinderen die een andere thuistaal dan het Nederlands hebben in staat stellen om samen in die thuistaal te genieten van mooie prentenboeken.

Dit doen we door kwalitatief goede Nederlandse prentenboeken te voorzien van audiovertalingen en deze gratis en zonder inlog aan te bieden op de website. Zo kun je met het boek op schoot genieten van iemand die het prentenboek voorleest in de taal die je wilt. Dit kan ook in het Nederlands.

Zo worden ouders gestimuleerd om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. En voelen ze erkenning voor die taal. Ook scholen beseffen nog te weinig dat de thuistaal een groot onderdeel is van iemands identiteit.

Door de thuistaal ruimte te geven en functioneel in te zetten op school voelt de leerling en zijn familie zich meer gezien en zal de leerling ervaren dat zijn of haar taal ook waardevol is. 

Daarom hebben we een gratis lespakket ontwikkeld voor basisschoolleerkrachten. Zodat er ook in de klas meer aandacht en waardering voor meertaligheid komt.