Stichting Taalweek

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 5.730,95

1221 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Door jouw donatie aan Stichting Taalweek help je mensen met het verhogen van hun taalvaardigheid. In de veilige, huiselijke, Nederlandstalige omgeving die wij in een week creëren, krijgen volwassen anderstaligen meer taal en daarmee meer zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen ze belangrijke stappen zetten in hun nieuwe leven in Nederland op het gebied van werk en sociale contacten.

Naast de dagelijkse taal die in een huishouden gewoon is, bieden we de deelnemers een intensief lesprogramma aan. Ze leren eigen kwaliteiten onder woorden te brengen, bouwen een netwerk op en leren veel over Nederlandse gewoonten.

Om het geleerde vast te houden zorgt Stichting Taalweek ook voor persoonlijk contact ná de taalweek. Waar nodig blijven we de oud-deelnemers ondersteunen in de stappen die ze maken in hun leven.

Eén taalweek kost ongeveer 9000. Met dit bedrag kunnen we 10 -12 anderstalige volwassenen een taalboost geven. En kunnen zij zich weer een echt volwaardig volwassen persoon gaan voelen.

Wil je meer weten over het mooie werk van Stichting Taalweek? Kijk op of volg ons op Linkedin: www.linkedin.com/company/stichting-taalweek

 

“Ik weet dat er een tijd komt dat ik alles weer kan zeggen, Maar ik heb nu de woorden nog niet om het uit te leggen. Ik voel me klein en kan zonder taal niet mezelf zijn.”


Voltooide projecten van Stichting Taalweek


Stichting Taalweek - Samen werken aan taal en talent

Gedoneerd: € 5619.06

Doelbedrag: € 5500.00

Stichting Taalweek helpt mensen met een taalachterstand hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en te verwoorden in een veilige, huiselijke omgeving, waarbij het vergroten van de taalvaardigheid en het zelfvertrouwen centraal staat.

Deelnemers aan de taalweek leren de dagelijkse taal die in een huishouden gewoon is, door van maandag tot en met vrijdag met elkaar in een huis te wonen (deelnemers, docenten, begeleiders) en regelmatig gasten te ontvangen. Ze leren de taal die niet in een boek staat: “Mag ik van jou de boter?”, “Aan tafel!”, “Wie wast er vanavond af?”. Er wordt samen gesport, gewandeld en er worden spelletjes gedaan. Naast deze dagelijkse taal biedt Stichting Taalweek een lesprogramma aan, afgestemd op de afgesproken persoonlijke doelen van de deelnemers.

Van tevoren wordt dan ook per deelnemer een doel vastgesteld. Bijvoorbeeld: “Ik wil mijn buurvrouw op de thee durven vragen”.  Als na de taalweek blijkt dat dit gebeurd is, dan is het doel behaald. De ervaring leert dat deelnemers jaren later nog spreken over de taalweek als zijnde de belangrijkste week waarin ze de meeste taal hebben geleerd.

Belangrijk is dat de deelnemers zélf willen en zélf acties ondernemen om hun doel te bereiken, ondersteund door hun contactpersoon van de stichting. Waar nodig, kunnen ze gebruik maken van het netwerk (docenten, sponsoren, vrijwilligers, gasten) van Stichting Taalweek.

Eén taalweek kost ongeveer 9000. Met dit bedrag kan de stichting 10 -12 anderstalige volwassenen een taalboost geven. En kunnen zij zich weer een echt volwaardig volwassen persoon gaan voelen.

Wil je meer weten over het mooie werk van Stichting Taalweek? Kijk op of volg hen op Linkedin: www.linkedin.com/company/stichting-taalweek

“Ik weet dat er een tijd komt dat ik alles weer kan zeggen, Maar ik heb nu de woorden nog niet om het uit te leggen. Ik voel me klein en kan zonder taal niet mezelf zijn.”