iMPACT direct

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1.835,79

471 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

iMPACT direct

iMPACT direct verbindt donateurs en Afrikaanse goede doelen met succesvolle lokale oplossingen. 
Dat doen we door het mogelijk te maken rechtstreeks te doneren aan hun projecten. 
Op deze manier bereikt jouw donatie meteen meer mensen en heeft het meer impact. 

Lokale experts maken het verschil

De professionele Afrikaanse goede doelen en de mensen ter plekke hebben vaak zelf al de beste oplossingen. Zij maken 70% van alle impact binnen ontwikkelingshulp, maar ontvangen rechtstreeks slechts 2% van het wereldwijde hulpbudget. Stel je voor hoeveel impact we kunnen maken als lokale goede doelen meer dan die 2% krijgen! Dat is precies onze ambitie! Over drie jaar willen we:

  • Minimaal €1 miljoen euro werven
  • Hiermee 65 lokale goede doelen steunen
  • Die vervolgens de levens van 90.000 mensen verbeteren

iMPACT direct’s unieke aanpak

  • In de landen waar we werken selecteren we zorgvuldig professionele goede doelen.
  • Deze doelen verbinden wij aan donateurs via onze website, het aanschrijven van fondsen en via (online) events.
  • 95% van alle donaties gaan rechtsreeks naar de Afrikaanse goede doelen. Zij bepalen hoe de donaties worden besteed.

Deze aanpak is uniek in Nederland. En juist op deze manier kunnen we meer en sneller bijgedragen aan succesvolle lokale oplossingen, die bovendien goedkoper en duurzamer zijn.

Meer informatie vind je op impactdirect.eu/nl


Lopende projecten van iMPACT direct


Help 25 vrouwen starten als biologische boerin in Ghana

Gedoneerd: € 0.00

Doelbedrag: € 2080.00

Voor €2.080 kunnen 25 Ghanese vrouwen aan de slag als biologische boerin. Zij krijgen daarvoor het juiste gereedschap, training en mentoring.

De vrouwen leren biologisch boeren voor eigen consumptie en voor de verkoop. Op het land leren ze alles over biologische landbouw, en in het klaslokaal leren zij basis-ondernemersvaardigheden.

Na deze trainingen, helpt een mentor hen verder, wanneer ze vragen hebben of moeilijkheden tegenkomen. De verwachting is dat deze vrouwen al na één jaar 70% meer groenten kunnen oogsten!

Dat betekent dat deze vrouwen niet langer in extreme armoede leven. Het betekent genoeg te eten voor de het hele gezin, extra inkomen door de verkoop, en dus geld voor een betere woning, onderwijs en zorg.

Meer informatie vind je op impactdirect.eu/project/farmers-become-businesswomen

 

Jonge vrouwen en alleenstaande moeders

De deelnemers zijn vooral jonge vrouwen en alleenstaande moeders, die leven met minder dan $0.70 per dag (dat is de officiële armoedegrens in Ghana). Zij leven in een regio met weinig kansen op goed onderwijs en waar landbouw de belangrijkste manier is om een inkomen te verdienen. Doordat veel van deze kleine boeren maar één gewas planten, raakt de bodem sneller uitgeput.

In de training leren de deelnemers bijvoorbeeld over hoe variatie aan te brengen in hun gewassen, over het gebruik van biologische mest en middelen om de gewassen te beschermen tegen ongedierte en ziektes, en over het goed bewaren van de oogst, zodat er zo min mogelijk verloren gaat. Daarnaast leren zij ook ondernemersvaardigheden, zoals kijken welke gewassen op de lokale markt het meest opbrengen, het maken van een ondernemingsplan en boekhouden.

Wanneer ze hun ondernemingsplan gaan uitvoeren, helpt een mentor hen hierbij. Uiteindelijk zorgt het project dat de 25 deelnemers en hun gezin meer en gezonder te eten hebben, én een beter inkomen. Een deelnemer uit een eerder project zegt:

“Boer ben ik al mijn hele leven. Maar ik kon er nauwelijks van rondkomen. Nooit hadden we genoeg geld om vis, peper, tomaten en zout voor de maaltijd te kopen. Doordat ik een training volgde en hulp kreeg van VAO, verdien ik nu Ghs 20 (€2.64) per dag. Het leven van mijn hele gezin is erdoor verbeterd!”

Succesvolle boerenondernemingen zullen bovendien ook meer werkkrachten nodig hebben. Het Ghanese goede doel dat dit project bedacht en uitvoert, VAO, verwacht dat elke deelnemer 2 tot 3 extra mensen nodig zal hebben. En dus dat het project uiteindelijk nog eens 50 tot 75 mensen zal helpen aan een beter inkomen. Het project draagt op langere termijn ook bij aan een verbeterde regio, met meer werkgelegenheid, voedselzekerheid, en een beter klimaat en zelfs een afname van huiselijk geweld. Want wanneer vrouwen economisch zelfstandig zijn, nemen de cijfers voor huiselijk geweld af, zo blijkt uit onderzoek.

Hoe ziet een geslaagd project eruit?

25 vrouwen hebben met succes de training gedaan en hun opbrengst van hun landbouwactiviteiten verbeterd. En dus is er meer eten, gezonder eten én meer inkomen. Extra inkomen gaat bijvoorbeeld naar scholing van de kinderen en toegang tot gezondheidszorg. Daar profiteren meteen 125 familieleden van.


Voltooide projecten van iMPACT direct


Help 5 studenten in Ghana met een opleiding tot Solar-Elektricien

Gedoneerd: € 1827.41

Doelbedrag: € 1750.00

iMPACT direct is een project gestart om 15 jongeren in Ghana toegang te geven tot een opleiding als Solar-Elektricien. Dit zijn jongeren die niet meer naar school gaan, omdat daar thuis geen geld voor was.

De opleiding kost ongeveer €350 per student. We willen €1.750 met YouBeDo ophalen om de opleiding van 5 studenten binnen dit project te financieren. Meer informatie over het project vind je op impactdirect.eu/project/young-solar-electricians

Over het doel

Het doel van het project is dat 15 jongeren een opleiding hebben afgerond in een beroep waar veel vraag naar is. Daarmee kunnen zij een inkomen gaan verdienen voor zichzelf en circa 75 familieleden.

Een opleiding als deze draagt daarnaast ook bij aan een betere elektriciteitsvoorziening op plekken in Ghana waar die er nu nog niet is!

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit het leren van basiskennis voor een elektricien, zoals het installeren van bedrading, en het werken met elektriciteit door zonne-energie.

Er is er veel vraag naar vakmensen met deze opleiding. De verwachting is daarom, dat alle afgestudeerde studenten een baan kunnen krijgen of een eigen bedrijf zullen starten.

De €350 per student wordt gebruikt om elke student van gereedschap te voorzien en een schoollunch. Andere kosten zijn voor de docenten en voor de begeleiding op de stageplaatsen.

De organisaties die het project leiden (Stichting Pinasol samen met de Beroepsopleiding) hebben ervaring met zonne-energieprojecten en met het steunen van jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Meer informatie over het project vind je op impactdirect.eu/project/young-solar-electricians