15 computers voor kansarme kinderen in Cambodja

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 4.091,72

983 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Kansen zijn niet gelijk verdeeld in de wereld, maar talent wel. Wij investeren in het talent van kansarme kinderen door ze IT-basisvaardigheden te leren.

"Met €5,000 kunnen wij een computerlokaal met 15 computers inrichten en de lokale leraren trainen en begeleiden gedurende 3 jaar" - Rikkert Beerekamp, Stichting Investment for Life

In samenwerking met de lokale scholen, overheid en gemeenschap in afgelegen provincies, richten wij IT-klaslokalen in met 15 computers en trainen wij de lokale leraren zodat zij zelfstandig het programma kunnen uitvoeren en onderhouden.

Per school zullen elke jaar rond de 200 studenten in de leeftijd 14 tot 17 jaar het programma volgen en een officieel certificaat ontvangen.

Hiermee maken ze meer kans op een geslaagde vervolgopleiding en een betere baan.

Hoe ziet een geslaagd project eruit?

Wij hebben inmiddels 8 succesvolle projecten opgezet: 5 op middelbare scholen en 3 in sloppenwijken. De reacties van de leerlingen zijn overweldigend, maar ook de schoolleiding, leraren, overheid, gemeenschap en ouders zijn extreem dankbaar.

Elke nieuwe school heeft direct een enorme impact op de lokale gemeenschap en een gigantisch positieve impact op de ambities en kansen van de kinderen.

Meer informatie vind je op investmentforlife.org/nl