UAF (stichting voor vluchteling-studenten)

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 53.524,98

7157 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Te weinig vluchtelingen in Nederland krijgen de mogelijkheid om hun talenten tot bloei te laten komen via een opleiding of traject naar werk. Dat is nadelig voor henzelf én de samenleving. Als we niks doen dreigt veel menselijk kapitaal verloren te gaan en dit mogen we niet laten gebeuren.

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. 

Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals. Het UAF is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Ook heeft het UAF het CBF keurmerk.

Meer informatie: www.uaf.nl