Boekenbudget voor 10 vluchteling-studenten

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 52.405,48

6971 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Om Nederlands te leren en te kunnen studeren, zijn boeken onmisbaar. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

Ook de vluchtelingstudenten van het UAF moeten veel verschillende boeken aanschaffen: van woordenboeken en grammaticaboeken om de Nederlandse taal te leren tot studieboeken om een studie te kunnen volgen.

Deze boeken zijn vaak duur en vormen een flinke aanslag op hun beperkte budget. Soms dreigen de kosten te verhinderen dat iemand gaat studeren.

Het UAF helpt dan met financiële ondersteuning voor de aanschaf van studieboeken; soms in de vorm van een lening, soms als gift.

Gemiddeld besteedt het UAF € 298 per client die een beroep op hen doet.

Foto: Lobna Abdo, winnaar UAF-Award 2022

"Lobna (46) heeft de UAF-Award ontvangen vanwege haar uitzonderlijke prestaties op gebied van studie en werk. Lobna kwam in 2017 vanuit Syrië naar Nederland en werkt als gemeentelijk beleidsadviseur op het gebied van Inburgering en Taal bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast studeert ze aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als focus NT2 (Nederlands als tweede taal) en meertaligheid. Zij is de eerste nieuwkomer op de UvA die deze master doet. Haar ambitie hiermee is duidelijk: het NT2-onderwijs verbeteren en beter laten aansluiten op de belevingswereld van nieuwkomers. Lobna: ‘Ik word een voorvechter van de Nederlandse taal.’"

> Lees verder