Formulier voor herroeping van bestelling
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: YouBeDo.com, Postbus 1370 6501BJ Nijmegen, klantenservice@youbedo.com 
 
Ik/Wij deel/delen je hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen 
 
Bestelnummer:  
 

Besteld op: 


Ontvangen op: 


Te retourneren boek(en):


Reden voor retour:
 
 
Naam: 
 
 
Adres: 
 
 
Handtekening: 
 
 
Datum: