Opleiding Basis Coaching en Counselling


Verplichte literatuur
Aanbevolen literatuur
Deze boeken zijn optioneel. Ze kunnen worden gelezen ter verdieping van de lesstof en sluiten aan bij de thema’s uit de syllabus.
Aanbevolen spellen
Spellen zijn optioneel. Ze kunnen helpen ter verdieping op een thema en als zodanig worden ingezet, maar hoeven niet verplicht te worden aangeschaft voor de opleiding. Onderstaande spellen worden door de ACC aanbevolen, maar de lijst is niet uitputtend. Het is aan de student om te bepalen welke spellen aansluiten bij thema’s waar hij/zij mee werkt. De docent kan hier verder advies over geven.