Familiemediation


Familieconflicten zijn ingewikkeld. Niet alleen vanwege de vaak lange historie, maar vaak ook vanwege dieperliggende oorzaken. Slechts het conflict oplossen is dan daarom niet voldoende. Onder begeleiding van de mediator kan oud zeer, onbegrip en wantrouwen omgezet worden in vertrouwen. Hierna kan pas echt gewerkt worden aan constructieve en duurzame oplossingen. Familiekwesties zijn divers, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan conflicten bij: nalatenschap of erfenis, familiebedrijf, zorg en omgang en familieruzies. Familiemediation is het professioneel begeleiden van gezins- en familieleden bij het oplossen van onderlinge problemen. Wil jij mensen helpen met conflicten in de familiesfeer? Dan is onze specialisatie opleiding familiemediation wat voor jou!
Boeken familiemediators