A plus opleidingen steunt No Kidding!

 

Praktijk -en Doelgericht

Wij verzorgen en bieden beroepsgerichte opleidingen, cursussen en workshops aan op het gebied van Gezondheid, Vitaliteit & Veiligheid. Tevens ontwikkelen we veel workshops voor scholen, zorginstanties, bedrijven en organisaties op het gebied van Vitaliteit & Veiligheid. Ook voor specialisaties, cursussen en workshops kunt u bij A plus opleidingen terecht. Naast de particuliere markt bedienen we ook de zakelijke markt onder de noemer: Vitaliteit op de werkvloer; duurzame inzetbaarheid.
 
Waar wij voor staan:
 
  • Een opleidingsinstituut dat betrokken is en waar de persoonlijke benadering voorop staat.
  • Persoonlijke ontwikkeling als mens, cursist, coach, hulpverlener, medewerker en docent moet een behoorlijke plaats innemen binnen alle opleidingen, trainingen, cursussen en workshops.
  • Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.
  • Zeer praktijkgerichte opleidingen, cursussen en workshops gegeven door onze ervaren docenten, uit de praktijk zodat de kennis die is opgedaan direct toepasbaar is in de praktijk.
 
 

 

Opleiding hbo Leefstijlcoach

De hbo leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de client.
 
De hbo leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het werk van de hbo leefstijlcoach biedt met deze werkwijze een mogelijkheid de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, gericht op het kunnen blijven functioneren in hun leefomgeving. 

Literatuurlijst 

De zin van ziekzijn | Thorwald Dethlefsen
Paperback | Nederlands | 2015  

De zin van ziekzijn van Thorwald Dethlefsen en Rüdiger Dahlke verklaart ziekzijn op een confronterende en ongemakkelijke manier.  Meer

Deskundig hulpverlenen | Gerard Egan
Paperback | Nederlands | 2012  

In 'Deskundig hulpverlenen' presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden...  Meer

Paperback | Nederlands | 2017  

Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat...  Meer

Paperback | Nederlands | 2012  

Altijd al op zoek geweest naar een overzichtelijke beschrijving van het bewegingsapparaat? Het boek Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld is de ideale...  Meer

Liefde in Wonderland | R. Boswijk-Hummel
Paperback | Nederlands | 2000  

Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener....  Meer

Motiverende gespreksvoering | William R. Miller
Paperback | Nederlands | 2014  

Dit boek is het standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering (MGV), een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek...  Meer

Afvallen op maat | Tatjana van Strien
Paperback | Nederlands | 2017  

Afvallen. We hebben het Mayodieet, dr. Atkins en sonjabakkeren al geprobeerd. Jojoën we verder naar de volgende hype of kiezen we voor een methode met...  Meer

Opleiding Kinder-Jeugd Coach

Ontdek de taal van het kind

Kinder-Jeugd-Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen/jeugd (0-18 jaar) en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.
Een Kinder-Jeugd-Coach kan in de begeleiding van kind en ouder/verzorger een waardevolle ondersteunende rol vervullen door het kind te helpen bij het ontdekken van de eigen kwaliteit, talenten en mogelijkheden.
Een Kinder-Jeugd-Coach sluit aan bij wat een kind nodig heeft, door kennis te hebben van de ontwikkelingspsychologie, kinderpsychologie, ontwikkelingsstoornissen en pedagogische basiskennis. Een Kinder-Jeugd-Coach stelt geen diagnoses. 

Literatuurlijst 

Luisteren naar kinderen | Thomas Gordon
Paperback | Nederlands | 2015  

Luisteren naar kinderen van Dr. Thomas Gordon is een boek over opvoeden volgens de Gordon-methode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties,...  Meer

Het hele brein, het hele kind | Daniel J. Siegel
Paperback | Nederlands | 2013  

'Daniel Siegel en Tina Payne Bryson hebben een meesterlijk, toegankelijk boek geschreven om kinderen te helpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen....  Meer

Luister je wel naar mij? | Martine Delfos
Paperback | Nederlands | 2014  

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals...  Meer


 
 
 

Opleiding Coachen vanuit Positieve Psychologie (Mentaal Coachen)

Positieve Psychologie is een redelijk nieuwe stroming binnen de psychologie en onderscheidt zich omdat ze gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek; een effectief en waardevol coachinstrument.
 
Deze coachvorm is zeer praktisch van aard, toegankelijk en het meest snel groeiend. Concepten uit de positieve psychologie zijn dan ook direct te herleiden tot reeds bekende concepten uit de traditionele psychologie, positieve fenomenen zoals betrokkenheid, coping, tevredenheid, zelfvertrouwen, leren, persoonlijke ontwikkeling en motivatie. De onderwerpen in de positieve psychologie:
 
 Positieve ervaringen zoals geluk, hoop en liefde
 Positieve eigenschappen zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid
 Positieve manieren waarop leefstijlprofessionals en het mentaal coachen een verschil kunnen maken in de maatschappij
 

Literatuurlijst 

Deskundig hulpverlenen | Gerard Egan
Paperback | Nederlands | 2012  

In 'Deskundig hulpverlenen' presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden...  Meer

Liefde in Wonderland | R. Boswijk-Hummel
Paperback | Nederlands | 2000  

Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener....  Meer

Motiverende gespreksvoering | William R. Miller
Paperback | Nederlands | 2014  

Dit boek is het standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering (MGV), een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek...  Meer

 


A Plus Opleidingen