Wij gebruiken cookies om het bezoek bij YouBeDo.com te verbeteren. Bezoek je onze websites, dan heb je de beste ervaring als je de cookies accepteert.

Algemene Voorwaarden Boekenbon

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze boekenbonvoorwaarden van toepassing die worden aangeboden door YouBedo.com b.v. (“YouBeDo.com”). Door gebruik te maken van deze YouBeDo.com boekenbon stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbind je je ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de YouBeDo boekenbon (gedrukte boekenbon) die wordt aangeboden door YouBeDo.com.

2. Iedere boekenbon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van een nummercode en een tekstcode. Iedere boekenbon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de bon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele boekenbonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan YouBeDo.com te worden verstrekt. YouBeDo.com behoudt zich het recht voor om een boekenbon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele boekenbon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een boekenbon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “boekenbon” en vul je de exacte code in.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de boekenbon. Iedere boekenbon is maximaal 3 jaar geldig.

5. Boekenbonnen uitgegeven door YouBeDo.com zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij YouBeDo.com, d.w.z. YouBeDo.com b.v.

6. Boekenbonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

8. De YouBeDo boekenbon werkt hetzelfde als de nationale boekenbon in de winkel. De bon kan niet geruild worden voor geld en heeft daarom geen restwaarde.

9. Boekenbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte YouBeDo.com boekenbon(nen), dient het verschil betaald te worden met iDeal.

11. In geval YouBeDo.com overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer boekenbon(nen) tevens betaling door middel van iDeal heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van iDeal is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer boekenbonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door uitgave van een nieuwe boekenbon met dezelfde waarde.

12. Het is niet toegestaan boekenbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van boekenbonnen wordt ontzegd.

14. Het is niet toegestaan boekenbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15. YouBeDo.com staat niet in voor de werking van boekenbonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van boekenbonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van YouBeDo.com. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

16. Deze boekenbonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. YouBeDo.com zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden je aan om de boekenbonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een boekenbon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen boekenbonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde boekenbonvoorwaarden.

17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de boekenbonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. YouBeDo.com zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Service & contact
Heb je ons nodig?
We helpen je graag! Bel ons op 024-3779966 of stuur een mailtje.
Wil je ons volgen?
Aanmelden nieuwsbrief
YouBeDo
Heb lief, doe goed
Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies
© 2007-2024 YouBeDo B.V.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten.