Geachte heer, mevrouw,

Bij vonnis van 30 mei 2024 van de rechtbank Gelderland is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YouBeDo B.V., (statutair) gevestigd in Kerk-Avezaath (gemeente Buren) en kantoorhoudende te (6511TM) Nijmegen aan de Ridderstraat 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11066474, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.H. Steverink tot rechter-commissaris en met benoeming van mr. R.J.W. Pijls tot curator.

De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van een doorstart. Mocht u geïnteresseerd zijn in (delen) van de bedrijfsactiva, dan kunt u contact opnemen met de curator middels r.pijls@pvdb.nl.

Indien u een vordering daterend tot datum faillissement heeft op YouBeDo B.V., dan kunt u die vordering ter verificatie indienen bij mr. P. Röttjers op e-mailadres p.rottjers@pvdb.nl. De vordering dient te zijn onderbouwd met bewijsmiddelen zoals facturen, overeenkomsten, afleverbonnen etc.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

YouBeDo B.V.