Beste relaties,

De afgelopen 15 jaar hebben wij hard gewerkt om een mooi social-impact bedrijf op te zetten. Met een bedrijfsmodel op de grens van de oude en nieuwe economie. Op de grens van financiële sturing en de betekeniseconomie.

Jaren lang hebben we met de verkoop van boeken door onze klanten een percentage van de (vaste) boekenprijs laten schenken aan een scala van goede doelen. Met onze klanten konden we daarmee van directe impact zijn in vele levens. Dank daarvoor! “Boeken die goed doen”.

Helaas bleek de oude economie op dit moment nog een langere adem te hebben dan onze inzet in de betekeniseconomie. Inmiddels hebben we moeten constateren dat we financieel economisch niet meer levensvatbaar zijn. We bevinden ons in het proces van faillissement. Dat wil zeggen dat we per direct al onze activiteiten hebben moeten stoppen en ook geen facturen meer kunnen betalen. Of en hoe er nog facturen en schulden kunnen worden voldaan is niet meer aan ons om over te beslissen.

Je zult begrijpen dat we dit bericht slechts met grote teleurstelling en verdriet met je delen. Anderzijds blijft een ongelofelijke dankbaarheid en trots op eenieder die zich in afgelopen jaren heeft ingezet om onze droom te verwezenlijken, en alle klanten die daar met hun aankopen een bijdragen in hebben geleverd. En blijdschap voor wat we samen met hen hebben mogen betekenen.

Wij blijven geloven in nieuwe ondernemingsvormen gedreven door betekenis.

Dank. Het ga je goed!

YouBeDo