Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 52.405,48

6971 YouBeDo'ers hebben al gedoneerd

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948.

Gevluchte studenten en professionals brengen veel kennis en kwaliteiten mee. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. 

Wat we doen

  • We ondersteunen gevluchte studenten en professionals, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan. Dit doen we samen met onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers

  • We adviseren en informeren op het gebied van studeren en werken. En verbinden met partijen die bij zijn/haar loopbaan betrokken zijn.  

  • We behartigen belangen om de kennis, ervaring en het potentieel van gevluchte studenten en professionals in Nederland te benutten. 

 

Meer informatie vind je op uaf.nl


Lopende projecten van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF


Boekenbudget voor 10 vluchteling-studenten

Gedoneerd: € 2068.46

Doelbedrag: € 2980.00


Voltooide projecten van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF


Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Gedoneerd: € 2541.70

Doelbedrag: € 2500.00

Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 
Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. 
Gemiddeld kost deze begeleiding €2.500 per jaar (gemiddelde kosten per hbo/wo student per jaar). 
Dit geld is bestemd voor begeleiding en financiering van studie gerelateerde kosten zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten.

Het UAF is er vooral voor de student die het moeilijk heeft. De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. 
Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud.

Het UAF biedt ook begeleiding door professionele studiebegeleiders en arbeidsconsulenten. Wij adviseren vluchtelingen bij hun studiekeuze en maken het financieel mogelijk om hun taalkennis en studievaardigheden verder te vergroten. 
Wanneer een vluchteling eenmaal studeert aan een hoger onderwijsinstelling coacht de UAF studiebegeleider waar nodig en onderhoudt de contacten met decanen en docenten. 
De UAF arbeidsconsulent begeleidt de vluchteling in het laatste traject van zijn studie naar de arbeidsmarkt met sollicitatietrainingen en 
netwerkbijeenkomsten met werkgevers. Gemiddeld neemt dit traject zes jaar in beslag.

Veel vluchtelinge studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. 
Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In 2016 begeleidde het UAF 2.463 vluchtelingstudenten. In 2015 nam het UAF 550 nieuwe studenten aan. In 2016 steeg dat aantal tot 951. Van het aantal nieuwe studenten was in 2015 51% van Syrische afkomst. In 2013 was dat percentage nog 8%. 
Op termijn verwacht het UAF mogelijk een verdubbeling van het aantal aanvragen voor begeleiding. Om deze groei te kunnen faciliteren is een substantiële stijging van de inkomsten nodig.


UAF: Laat talent niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Gedoneerd: € 4502.26

Doelbedrag: € 4500.00

Talent mag nooit verloren gaan.

Daarom helpt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo stellen wij vluchtelingen in staat zich verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het UAF gelooft in het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingen.
Wij bieden ze een kans om zich te ontplooien. 

Bouwen aan een nieuw bestaan in Nederland 
Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht.
Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen gaan. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. 

Vluchtelingen hebben een lastig financieel vertrekpunt. In tegenstelling tot veel Nederlandse studenten hebben ze geen financiële hulp van ouders, en geen tijd voor een bijbaantje.
Veel van hun tijd gaat op aan het leren van de taal en het volgen van de studie.

De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud. 

Doelstelling: Met €4.500,- kan het UAF gemiddeld 2 vluchtelingstudenten een jaar begeleiden. 


Help een vluchteling studeren

Gedoneerd: € 5108.04

Doelbedrag: € 5000.00

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen gevluchte studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF neemt financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten. Voor vluchtelingstudenten zijn boeken onmisbaar. Woordenboeken en grammaticaboeken om de Nederlandse taal te leren, studieboeken om een studie te kunnen volgen. In totaal keert het UAF per jaar €200.000 aan boekengeld uit aan onze studenten.


Maak ontwikkeling van talent mogelijk!

Gedoneerd: € 2570.85

Doelbedrag: € 2500.00

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals.   

Te weinig vluchtelingen in Nederland krijgen de mogelijkheid om hun talenten tot bloei te laten komen via een opleiding of traject naar werk. Dat is nadelig voor henzelf én de samenleving. Als we niks doen dreigt veel menselijk kapitaal verloren te gaan en dit mogen we niet laten gebeuren.

Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht. Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen in hun vakgebied.

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. 

We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten.

Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. Bijvoorbeeld door slimme maatwerkroutes te ontwikkelen waarbij leren en werken hand in hand gaan. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en advies.

We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

https://www.uaf.nl/verhalen/vijf-jaar-lang-blokken-voor-een-doel


Maak ontwikkeling van talent mogelijk!

Gedoneerd: € 3296.53

Doelbedrag: € 2500.00

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals.   

Te weinig vluchtelingen in Nederland krijgen de mogelijkheid om hun talenten tot bloei te laten komen via een opleiding of traject naar werk. Dat is nadelig voor henzelf én de samenleving. Als we niks doen dreigt veel menselijk kapitaal verloren te gaan en dit mogen we niet laten gebeuren.

Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht. Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen in hun vakgebied.

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. 

We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten.

Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. Bijvoorbeeld door slimme maatwerkroutes te ontwikkelen waarbij leren en werken hand in hand gaan. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en advies.

We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

https://www.uaf.nl/verhalen/vijf-jaar-lang-blokken-voor-een-doel